Інформація для тих, хто хоче мати роботу в Україні

 

Інформація для тих, хто хоче мати роботу в Україні
    Молодь легка на підйом і прагне новизни, вона гото­ва виїжджати на заробітки за кордон. Для більшості громадян України, які не хочуть залишати без нагляду свої сім’ї та своїх дітей, робота потрібна там, де вони живуть, - у рідному місті. Їм потрібно, щоб працювали підприємства України. Для того, щоб українські підприємства не зупинялися і нарощували випуск продукції (а відтак - збільшували чисельність працівників), їм необхідну вклада­ти кошти в розвиток та модернізацію виробниц­тва (інвестиції в економіку), мати можливість про­давати свою продукцію (ринки збуту), випускати конкурентну продукцію.

 

1. ІНВЕСТИЦІЇ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ.

ДЕ ВЗЯТИ ГРОШІ?

У 2012 році в економіку України було вкладено $7,833 прямих закордонних інвестицій. Кому за них дякувати? Багатому Заходові? Аж ніяк! Аналіз свідчить, що 40% інвестицій дала Росія, а ще 45% - це український капітал, що надійшов через офшори. На частку всіх інших країн світу припадає всього 15% інвестицій в Україну. Наприклад, обсяг інвестицій зі США в нашу економіку за всі роки незалежності був у 4 рази  менший ніж із Росії, з Німеччини – удвічі мен­ший за російський.

Очевидно, що саме Росія зацікавлена в розвитку ви­робництва в Україні. Підписання Україною угоди з ЄС поставить хрест на цьому співробітництві. Приплив коштів із РФ припиниться, наші підприємства зупи­няться, громадяни України втратять роботу.

2.  РИНОК ЗБУТУ

Хто ж основні торговельні партнери України? З ким нам потрібно посилювати торговельний обмін?

Слід врахувати, що в торгівлі з ЄС Україна постає переважно постачальником сировини, в отри­манні якого за низькими цінами зацікавлена саме Європа.

А ось російський внутрішній ринок значною мірою є споживачем української продукції високотехнологічних галузей, зокрема авіабудування, транспорту, Суднобудування, енергомашинобудування.

До речі, на сьогоднішній день основні торговельні партнери України - це країни СНД, на які припадає третина експорту й половина імпорту товарів та пос­луг. Слід врахувати, що між країнами Митного союзу торгівля здійснюється без мит. Якщо ми вступимо до МС, жодних квот і обмежень на продаж наших то­варів до Росії, Білорусі й Казахстану не буде. Це означає, що підприємства України стабільно працювати­муть, а чисельність працівників збільшуватиметься.

Стануть потрібні молоді фахівці, які зможуть працю­вати вдома.

З урахуванням того,що на території МС проживає 170 млн осіб, тільки перші 3 роки Україна зможе збільшити експорт своїх товарів туди приблизно на $5-9 млрд на рік.

3. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ І КООПЕРАЦІЯ

Для країн МС продукція нашої промисловості підхо­дить за стандартами конкурентоспроможна.

Слід врахувати, що країни МС (РФ, Білорусь, Ка­захстан) купують в інших країнах машини, обладнання й транспорті засоби (ці товари становлять 48,3% сукупного імпорту країн МС), продукцію хімічної промисловості (15,6%), продовольчі товари та сільськогосподарську сировину (12,9%)

Саме ці товари може постачати в країни МО Україна. До речі, ефект від єдиної митної території з участю України дасть приріст виробництва товарів і послуг на суму понад $1 трлн за період до 2030 року. Частка України становитиме приблизно 20%.

Ось один із прикладів кооперації: у виробництві Ан-148 беруть участь 126 підприємств Росії, де виго­товляється понад 60% комплектуючих, що становить до 70% вартості літака. І українського боку в його виробництві беруть участь запорізький «Мотор Січ» харківський завод ФЕД, київський «Антонов» і дніпро­петровський «Південмаш». Якщо ми вступимо до МС і знімемо митні бар’єри, літак стане дешевший і кон­курентоспроможний.

А якщо Україна влупить до ЄС— спільний проект закінчиться й українським підприємствам доведеться звільнити половину персоналу.

Ще приклад: миколаївський НВКГ «Зоря-Машпроект» наразі найбільший в СНД розробник і виробник газотурбінних двигунів для флоту. 80% його продукції купують країни МС. Вступимо ми до Митного союзу - запрацюють українські суднобудівні підприємства, а підпишемо кабальний договір з ЄС ці заводи можна різати на металобрухт.

Договір про асоціацію з ЄС - перш за все масш­табна торговельна угода. Цей договір відкриває український ринок для європейських товарів і послуг. У той же час українські виробники не змо­жуть постачати своїх товарів до Європи через безліч вимог і норм, якими убезпечує свій ринок ЄС. Значить, підприємства закриватимуться, в країні зростатиме безробіття. І що нам там роби­ти? Бути дешевою робочою силою, сировинним додатком?

Митний союз - єдина можливість забезпечити розвиток економіки нашої країни!


 


ПРОСТА Й ЗРОЗУМІЛА АРИФМЕТИКА:

від участі в Митному союзі Україна отримає підприємства, що стабільно працюють, робочі місця та зарплати, додатковий щорічний дохід у $9 млрд.

З підписанням угоди про зону вільної торгівлі з Євросоюзом Україна відразу втрачає $2 млрд і через 2-3 роки - дві третини промислових підприємств.

 

ЩО ОБИРАЄТЕ ВИ? ЩО КРАЩЕ ДЛЯ ВАС, ВАШОЇ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА ОНУКІВ?

 Создан 31 авг 2013Коминформ Коминформ Петр Симоненко Коминформ Коминформ  посещений