Інформація для українських "заробітчан"

 

Інформація для українських "заробітчан"
 

ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ І РОЗУМІТИ!!!

 

Без стабільної роботи та зарплати життя будь-якої люди­ни перетворюється на кошмар. Багато українців уже пере­стали вірити, що зможуть знайти роботу на підприємствах нашої країни. Вам обіцяють, що коли Україна підпише Уго­ду про асоціацію з Євросоюзом - всі ви зможете виїхати до Європи й отримати там високооплачувану роботу. Да­вайте з’ясуємо дуже важливе питання: ці обіцянки - прав­да чи обман?


ПИТАННЯ ПЕРШЕ: ЧИ ПОТРІБНІ В ЄВРОПІ ПРАЦІВНИКИ З УКРАЇНИ?

Кваліфіковані працівники, робота яких добре оплачуєть­ся - будівельники, машинобудівники, інженери, вчителі, медики, дипломовані фахівці - не потрібні. Сьогодні в країнах ЄС налічується 26,3 мільйона безробітних (10,9% працездатного населення), з них 11 мільйонів шукають ро­боту вже понад рік.

З тих українців, що виїхали на роботу до Європи, 14% працюють у Польщі, по 13% - в Італії та Чехії. Що ж вони там роблять? Виконують некваліфіковану роботу, від якої відмовляються навіть безробітні європейці, оскільки роз­мір допомоги з безробіття в них вищий, ніж оплата пра­ці сезонних збирачів урожаю, прислуги чи підсобників на будівництві.

ПИТАННЯ ДРУГЕ:

 А ДЕ Ж МОЖНА ЗНАЙТИ РОБОТУ КВАЛІФІКОВАНИМ ФАХІВЦЯМ З УКРАЇНИ?

43% українських «заробітчан» (близько 1 млн 200 тис. осіб) зараз працюють у Росії. За 2012 рік вони заробили і переказали своїм родинам лише через банки й пошту $2,3 млрд, за перше півріччя 2013-го - $518,4 млн. Для порів­няння: зі CШA за цей період було відправлено $147 млн, з Німеччини - $100,5 млн.

Чому заробітки трудових мігрантів у Росії такі великі? Бо їм платять за висококваліфіковану працю: там потрібні в першу чергу метробудівці, суднобудівники, водії, працівни­ки міського електротранспорту, інженери, педагоги. Певна річ, знаходять роботу й робітники на будівництвах.

 

ПИТАННЯ ТРЕТЄ:

ЩО БУДЕ З ТРУДОВИМИ МІГРАНТАМИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ УКРАЇНОЮ УГОДИ З ЄС?

Головна проблема для трудових мігрантів - легальність їхньої роботи й заробітку. Головне бажання - мати стабіль­ну роботу та зарплату.

Підписання Україною угоди про асоціацію з Європейсь­ким союзом не вирішить цієї проблеми, позаяк воно не оз­начає, що нас прийнято до Євросоюзу й наші громадяни можуть без проблем там працевлаштуватися. Просто Ук­раїна бере на себе односторонні зобов’язання щодо ви­конання європейського трудового законодавства, в ре­зультаті чого українських нелегалів «ганятимуть» владні органи й нашої, і європейських країн. До речі, квота для легального працевлаштування українців у європейських країнах після підписання угоди з ЄС істотно скоротиться.

При цьому для українських трудових мігрантів працевла­штування в Росії стане неможливе й Росія буде зобов’язана вислати на батьківщину та заборонити на 3 роки в’їзд на свою територію 700 тисячам українських громадян, адже всього 111 тисяч українців працюють у Росії законно.

Тим часом громадяни Білорусі та Казахстану, які працю­ють у Росії, мають ті самі права на легальне працевлашту­вання, що й російські громадяни, оскільки ці країни - пов­ноправні члени Митного союзу.

Потрібно Україні підписувати договір з ЄС, а чи вступати до Митного союзу? Висновки робіть самі.

 

 

СЬОГОДНІ ЖОДНА КРАЇНА В СВІТІ НЕ Є ЕКО­НОМІЧНО САМОДОСТАТНЬОЮ (ЗА ВИНЯТКОМ, МАБУТЬ, КИТАЮ ТА ІНДІЇ). ТОМУ КРАЇНИ ОБ'ЄДНУЮТЬСЯ У РІЗНОМАНІТНІ СОЮЗИ.

З КИМ БУТИ УКРАЇНІ - З ЄС ЧИ З МИТНИМ СОЮЗОМ, - ВИРІШУВАТИ НАРОДОВІ УКРАЇНИ, ВИРІШУВАТИ ВАМ НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ РЕФЕРЕНДУМІ.

НЕ ВТРАТЬТЕ СВОГО ШАНСУ- ПІДТРИМАЙТЕ ПРОВЕДЕННЯ ТАКОГО РЕФЕРЕНДУМУ!


   Создан 31 авг 2013Коминформ Коминформ Петр Симоненко Коминформ Коминформ  посещений